Hur får man en god mental hälsa?

Hälsa är ett ämne som ständigt är på tapeten; och på senare år diskuterar man mycket om psykisk och mental hälsa. Framför allt har locket lyfts när det kommer till psykisk ohälsa – något man tidigare inte gärna pratat om i onödan, trots att det är så viktigt. Att känna att man mår bra och kunna hantera sämre perioder i livet är också viktigt. Men hur kan man göra för att nå dit?

Rutiner – en hjälpreda för mental hälsa

Planering och rutiner är inte för alla, men många säger sig må bättre av att ha dem i sin vardag. En anledning skulle kunna vara att det minskar risken för stress eftersom man har det mesta ”förbestämt” redan. Det kan underlätta för att få livspusslet att gå ihop och det kan skapa en bra balas i vardagen.

Personlig utveckling

Att utvecklas på ett personligt plan kan också vara bra för den mentala hälsan. Att ta sig an en utmaning och märka att man kan lyckas kan höjda både självkänslan och självförtroendet till det bättre. Sedan kan det givetvis vara jobbigt och psykiskt påfrestande att kasta sig utanför sin ”comfort zone” men det är bra att komma ihåg att livet går upp och ned – för alla.

Sömn, vila och återhämtning

Det finns troligen många som kan skriva under på att man inte riktigt är sig själv när man är trött. Det är lätt hänt att man känner sig irriterad och kanske till och med nedstämd. Så att se till att ha bra sömnvanor kan även göra gott för den mentala hälsan.

I vissa perioder kan sömnbehovet vara större och ibland mindre. Det beror helt från person till person och hur ens vardag ser ut. Lyssna på kroppen och se till att den får rätt återhämtning.

Fysisk aktivitet och mental hälsa

Hälsa är starkt förknippat med träning och motion, och faktum är att fysisk aktivitet gör lika mycket för både kropp som knopp.  Det händer mycket både i kroppen och hjärnan när man rör på sig. Inte minst så frisätter man hormoner som endorfiner och signalsubstanser i form av dopamin och serotonin.

Endorfiner kan ge en direkt känsla av välmående efter fysisk ansträngning och även dom två nämnda signalsubstanserna gör att man bli gladare. Dessa kan även motverka depression, så genom att röra på sig regelbundet får man många positiva effekter och det finns många intressanta studier att läsa inom området.

Acceptera sämre perioder

Livet kan som sagt gå upp och ned – ibland känns att bra och ibland finns flera saker som skaver samtidigt. Det är viktigt att tänka att det är lika för alla och att det faktiskt är okej att ha en dålig period. Är man till exempel trött och känner att man vill vara för sig själv ska man tillåta det.

Under sämre perioder kan det också vara klokt att omge sig med personer som ger en positiv energi och som man mår bra av att umgås med. Det kan hjälpa till när livet känns tufft.